Поддръжка на общи части Към всички услуги

  • Организиране и изпълнение на санитарно-хигиенно обслужване на общите части – коридори, сервизни и технически помещения.
  • Поддръжка на зелени площи, жива растителност, дворни пространства, алеи и места за паркиране.
  • Ежедневен контрол и обща техническа поддръжка на общите инсталации и оборудване, съобразно действащите
  • Поддръжка на басейни, СПА центрове, спортни съоръжения и др.
  • Организиране на охрана и контрол на достъпа.
  • Ежедневен контрол и обща техническа поддръжка на общите инсталации и оборудване, съобразно действащите.
  • Административно обслужване на собственици и наематели (рецепция).